Privat.

Haugesund private omsorgstjenester tilbyr:

 • Avlastning i hjemmet
 • Tilsyn/besøkstjeneste
 • Hjelp til personlig pleie
 • Dusj /Hårvask /Rulling av hår
 • Husstell/Handling/Matlaging, «din husmorvikar»
 • Følgetjeneste v/ legebesøk e.l
 • Sårstell
 • Stomi
 • Diabetes
 • Ernæring
 • Kateterisering
 • Rehabilitering
 • Terminalpleie, Omsorg ved livets slutt
 • Veiledning
 • Tilsyn, Medisin.

 

Haugesund private omsorgstjenester tilbyr en pålitelig, erfaren og engasjert sykepleier, som ønsker å bidra til å gi deg den hjelpen du selv ønsker.  Vi vil sammen finne trygge og gode løsninger, basert på dine ønsker og behov,  gjerne i samarbeid med dine nærmeste.

Ingen oppgave er for stor og ingen for liten.

 

 

Haugesund private omsorgstjenester ønsker å være et supplement til den kommunale helsetjenesten.

 • Om du  har et annet behov enn det du kan bli tilbudt gjennom kommunale helsetjenester,
 • Om du ikke får den hjelpen du ønsker eller
 • Om du av ulike årsaker ikke ønsker hjelp fra kommunale helsetjenester, -kan Haugesund private omsorgstjenester tilby & hjelpe deg med det du måtte ønske.

 

Haugesund private omsorgstjenester kommer til avtalt tid og med fast personell og det er du som bestemmer hva tiden skal brukes til.