Om oss.

Haugesund private omsorgstjenester ble etablert våren 2011 og eies & drives av Sykepleier Kirsti Risvold Rydningen.

Kirsti Risvold Rydningen har over 20 års erfaring fra helsevesenet hvor av de 13 siste som sykepleier. Erfaring fra både sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, legevakt og sosiale/psykiske helsetjeneser, samt de siste årene også som innleid instruktør innen førstehjelp og sikkerhet, bidrar til å gi et solid grunnlag for en god og mangfoldig tjeneste.

 

 

Haugesund private omsorgstjenester tilbyr ulike tjenester.

 

Omsorgstjenester/bistand rettet mot enkeltmennesket.

Bistå slik at unge som eldre, friske, uføre, pleietrengende, funksjonshemmede og pårørende får en bedre hverdag.
  • Bistå til at en helt eller delvis kan gjennoppta helt eller delvis tapt aktivitet/helse.
  • Legge praktisk til rette for å kunne mestre hverdagen.
  • Bistå med forebyggende tiltak for å unngå skade & fremme helse.
  • Behandle allerede oppståtte, midlertidige eller permanente skader eller sykdommer.

 

Utleie av sykepleier til det private og offentlige næringsmarkedet.

  • Utleie av sykepleier til ulike oppdrag relatert mot omsorg, helse, miljø og sikkerhet.
  •  Kortere oppståtte behov for sykelpleier/vikartjeneste i din bedrift.
  • Instruktør/kurs.

 

 

 

 

Haugesund private omsorgstjenester ønsker å være et supplement til den kommunale helsetjenesten.

  • Om du  har et annet behov enn det du kan bli tilbudt gjennom kommunale helsetjenester,
  • Om du ikke får den hjelpen du ønsker eller
  • Om du av ulike årsaker ikke ønsker hjelp fra kommunale helsetjenester, -kan Haugesund private omsorgstjenester tilby & hjelpe deg med det du måtte ønske.